Условия за пътуване

 
Общи условия

Услугите, предлагани на интернет сайта www.rozzitravel.com, се предлагат от фирма „Роззи Травел” ЕООД, която издава този сайт и е негов собственик. Можете да се свържете с член на екипа на „Роззи Травел” на националния телефон 0700 300 15, както и на останалите телефони, посочени в сайта. Телефонните номера, e-mail адресът и скайп са дадени на сайта.
„Роззи Травел” ЕООД предлага на този сайт следните туристически услуги :
• Туристически пакети;
• Хотелско настаняване;
• Услуги, свързани със свободното време и подаръчни ваучери;
• Медицински застраховки при пътуване в чужбина, приложими към предоставяните услуги;
• Самолетни билети.
„Роззи Травел” е еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище на адрес: бул.”Васил Левски” 126 А, 1527 София и има лиценз за туроператор № РК – 01 – 6727, издаден от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
Съгласно закона за туризма „Роззи Травел” ЕООД е сключило застрахователен договор и има валидна застрахователна полица № 13160113070000003, издадена от ЗАД „Алианц България” за Отговорност на туроператора.
I. ДЕФИНИЦИИ
Туроператор е лице, регистрирано по реда на закона за туризма за извършване на туроператорска дейност.

Туроператорска дейност е организирането на групови или индивидуални туристически пътувания с обща цена и продажба на пътувания пряко и/или чрез туристически агент по договор и ваучер на краен потребител.

Туристически агент е лице, регистрирано по реда на този закон за извършване на туристическа агентска дейност.

Туристическа агентска дейност е извършването на посредничество при: продажби на организирани пътувания, пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови, екскурзоводски и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване.
Сайтът – под сайтът се разбира www.rozzitravel.com, чийто собственик е „Роззи травел” ЕООД.
Туристически ваучер е документ под отчет, издаден от регистриран туроператор, който удостоверява съществуването на договор между туроператора и туриста като потребител на туристическата услуга. Издава се за вътрешен и изходящ туризъм само от регистриран туроператор и трябва да се предаде в мястото на настаняване на потребителя.

Организирани туристически пътувания с обща цена се формират от регистриран туроператор и се предлагат за продажба от него и/или чрез туристически агенти. Организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания) са пътувания по предварително изготвена програма, включваща комбинация от най-малко две от следните услуги:
а) транспорт;
б) нощувка;
в) други туристически услуги, които не са свързани с транспорт или нощувка, съставляващи значителна част от пътуването и когато те се продават или предлагат за продажба с обща цена, и когато обхващат период, по-дълъг от 24 часа, или включват нощувка.

Основни туристически услуги са нощувка и хранене, както и транспортни услуги, осъществявани при спазване изискванията на действащото законодателство в областта на транспорта.

Допълнителни туристически услуги са услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, спортно-анимационни, балнеолечебни и други медицински услуги, конгресни и делови прояви, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, екипировка и превозни средства, школи и клубове по езда, яхтинг, сърф, ски-училища, училища за водни спортове и други услуги, способстващи развитието на туризма.

Турист е всяко физическо лице, потребяващо основна и/или допълнителна туристическа услуга.

Потребител на организирани индивидуални или групови туристически пътувания с обща цена е лице:
а) което сключва договор за туристическо пътуване с обща цена, или
б) което дава съгласие да сключи договор за туристическо пътуване с обща цена, или
в) от чието име и/или в чиято полза е сключен или е постигнато съгласие да бъде сключен договор за туристическо пътуване, или
г) в полза на което е прехвърлено туристическото пътуване с обща цена съгласно чл. 37. А именно потребителят може да прехвърли правата и задълженията си по договора на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, като предварително уведоми за това туроператора или туристическия агент в срок, определен в договора. Потребителят, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред туроператора или туристическия агент за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

Туристически продукт е съвкупността от туристически услуги, предлагани и/или предоставяни в един или няколко туристически обекта.
II. РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАПИСВАНИЯ
1. Резервация за организирано туристическо пътуване от „Роззи травел” ЕООД може да се направи при оторизираните ни агенти, по тeлефон, факс или е-mail.
2. Пътуването се смята за заявено и потвърдено от ТУРОПЕРАТОРА при получаване на номер на резервация. След внасяне на депозит от 50% от сумата за пътуването (ако не е упоменато друго) се сключва договор за организирано пътуване. Резервацията се счита за валидна само, ако е препотвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 3 работни дни.
3. За извършване на резервация е необходимо клиентът да предостави на ТУРОПЕРАТОРА следната информация, като попълни резервационна бланка:
• Имена на туристите /на латиница, както са записани в документа за самоличност, с който ще пътува/;
• Период на пътуване;
• Избрано място за настаняване – категория на хотела, вид стая и база на изхранване.
4. В срок до 7 работни дни преди началото на пътуването е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да посети офиса на ТУРОПЕРАТОРА, в който е сключен договора, за да му бъде предоставена информацията по чл.32 от Закон за туризма.
5. Информацията, предоставена в офисите на ТУРОПЕРАТОРА, е достоверна и се ползва с приоритет пред тази от други информационни източници /интернет сайтове, рекламни брошури, радио или телевизионни. предавания и т.н./
6. Резервации за ранни записвания се осъществяват, като в момента на резервацията се заплаща 100% от пакета и ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да променя имената на туристите, хотела и датата на пътуване. Анулациите в този случай са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и неустойката е 100%, т.е. цялата стойност на пакетната цена.

III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Необходимите документи за пътуване извън пределите на страната, за държавите, с които България е в безвизов режим, са валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност минимум 6 месеца от датата на връщане, съответната изискуема сума дневни пари и медицинска застраховка за периода на пътуването. ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря за редовността, валидността и точното оформление на своя задграничен паспорт и други лични документи за пътуването.
2. Информация за визовия режим с някои държави може да се получи от съответните консулски служби или на страницата на Министерство на външните работи в раздел за българи, пътуващи в чужбина. ТУРОПЕРАТОРЪТ не гарантира получаването на виза в страните с визов режим. Издаването нa виза за съответната държава е единствено в компетенциите на нейното посолство. ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ за издаване на виза като му предоставя необходимите документи /хотелска и/или самолетна резервация, застраховка/.
3. Информацията за пътуващите, в тези общи условия, е валидна за български граждани. Чуждите граждани, които желаят да пътуват с „Роззи травел” ЕООД е необходимо да се информират за визовия режим на тяхната страна със страните, включени в желания от тях туристически пакет.
4. За деца под 18 години, пътуващи без родители или само с един от родителите си, се изисква нотариално заверено родителско разрешение съответно от двамата или от непътуващия родител, за да може детето да напусне страната. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не представи разрешение или то не бъде прието по някакви причини от граничните власти, в следствие на което не е допуснат да премине границата на България, ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи неустойки на ПОТРЕБИТЕЛЯ за непроведеното пътуване и не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата.
IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА
1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави, в съответствие с условията на договора, туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ и описани в него.
2. ТУРОПЕРАТОРЪТ поема задължението да подготви, обезпечи и осъществи туристическото пътуване.
3. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да осигури задължителна застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯ “Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната /включени в пакетната цена или срещу допълнително заплащане/, валидна за периода на пребиване в чужбина, посочен в договора. Условията по застраховките са в съответствие със стандартните условия на застрахователните дружества, които представлява ТУРОПЕРАТОРЪТ, като предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да го застрахова от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.
4. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за качеството на всички услуги, включени в програмата. ТУРОПЕРАТОРЪТ обаче не носи отговорност за категоризацията на предложените хотели, тъй като те са категоризирани от съответните оторизирани органи в държавата, където се намират. Категоризацията на хотелите се извършва на база местни критерии и е възможно да не отговаря на стандартите в ЕС. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за разминаванията в стандартите.
5. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при връщане на турист от гранични власти, поради нередовни лични документи или при неспазване от страна на туристите на законите на посещаваните страни, независимо дали те са запознати с тях или не.
6. За пътуванията в държави, с които Република България е във визов режим, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му предоставя необходимите документи /резервации и др./ за показване пред посолството на съответната държава.
7. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за промени в часовете на пътуването, закъснения, отмяна на полети, промени на полетно разписание по вина на авиопревозвачи или лоши метеорологични условия, както и когато са налице форсмажорни обстоятелства.
8. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не реализира необходимите плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил депозит, но не е извършил в установените срокове доплащанията до пълната цена на пътуването, се счита, че се отказва от пътуването и депозитът остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.
9. Когато ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, той е длъжен да уведоми незабавно ПОТРЕБИТЕЛЯ. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ може:
• да приеме промените, което се удостоверява с допълнително споразумение към договора и което уточнява тяхното отражение върху цената;
• да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.
Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение от същата или по- висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
10. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя общата цена на туристическото пътуване в случаите, когато:
• има промяна в стойността на горивата и транспортните разходи;
• има промяна в размера на такси, свързани с услуги по договора като летищни, пристанищни, фериботни такси и други;
• има промяна на валутните курсове, отнасящи се към договора, с повече от 5% в периода между сключването му и датата на отпътуване.
11. В случай на несвоевременно заплащане на сумите за желания туристически пакет от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да изменя условията на туристическото пътуване или да анулира извършената резервация със съответните последици.
12. Договори, подписани и сключени между ТУРОПЕРАТОРА и лица, представляващи пътуващите, важат със същата сила и права.
13. В случаите, когато договорът е сключен посредством туристически агент, то за
информация, контакти, както и при възникнали проблеми и рекламации ПОТРЕБИТЕЛЯТ се обръща първо към туристическия агент и само при невъзможност за разрешаването им, към ТУРОПЕРАТОРА.
14. ТУРОПЕРАТОРЪТ гарантира, че предоставените от ПОТРЕБИТЕЛЯ лични данни са защитени съгласно ЗЗЛД, обработват се само във връзка с изпълнението на настоящия договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания.
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
1. За пътуване извън пределите на страната ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да окаже пълно съдействие, като осигури и предостави всички необходими лични документи, оформени в съответствие със законовите изисквания на посещаваните страни и Република България.
2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати, в пълен обем и в установените срокове, стойността на туристическите услуги, описани в Договора.
3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща отделно ползваните от него допълнителните услуги, невлизащи в стойността на туристическия пакет.
4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва законите на страните, в които пътува, както и да напусне държавите, включени в пътуването в законово разрешените срокове, в противен случай, всички последици са за негова сметка и ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България. При нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, той е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.
5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика и да си направи необходимите ваксинации, съгласно международните медицински изисквания.
6. При организирани групови пътувания ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да се явява навреме на уточнените от водача сборни места, като всички разходи, претърпени от туристите поради закъснение или неявяване и последващо изпускане на транспортно средство, са изцяло за сметка на туристите, независимо от причината за закъснението.
VI. СРОК, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. Плащането се извършва в лева по курса на БНБ за деня. Плащания се приемат в брой, с дебитна или кредитна карта или по банков път по сметка на ТУРОПЕРАТОРА.
„Роззи травел” ЕООД
Банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG49 UNCR 7000 1520 0812 41
BIC: UNCRBGSF
Клон: 735
При онлайн резервация и плащане на депозит или пълно плащане на желания туристически продукт през сайта на „Роззи травел” ЕООД чрез кредитна карта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ удостоверява, че е прочел и е съгласен с общите условия за закупуване на туристически продукти и условията за плащане с кредитна карта, посредством маркиране на предназначения за това chek-box.
2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ внася депозит в момента на подписването на договора, ако не е упоменат друг срок. Размерът на депозита е от 50% от общата пакетна цена, освен ако не е упоменатo друго в Договора за организирано пътуване на ТУРОПЕРАТОРА. При записване в последния момент цялата сума се заплаща в момента на резервацията. В случай, че депозитът не бъде заплатен в посочения срок, резервацията се анулира.
3. Окончателното плащане трябва да се направи до 15 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго в Договора за организирано пътуване на ТУРОПЕРАТОРА.
4. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право на увеличение на цената, което се счита за значително, когато е в повече от 5% от пакетната цена. Промяна на цената е възможна при:
• покачване на стойността на транспортните разходи, в това число на горивото, изменение на размера на таксите, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси;
• или увеличение на транспортните разходи поради несъбиране на необходимия минимален брой участници при организирни групови пътувания;
• промяна на обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването. Увеличението на цената съответства на изменените разходи и начинът на изчисляване е пропорционален на увеличената стойност на посочените разходи.

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И АНУЛИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ПЪТУВАНЕ
1. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ реши да променя по собствено желание хотели, дестинации, дати и/или вида транспорт или в случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, той дължи
следните неустойки от пълната сума на туристическият пакет:
• до 60 дни преди датата на пътуването - без неустойки.
• от 59 до 20 дни преди датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването.
• от 19 до 14 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването.
• по–малко от 14 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването.
Тези срокове са валидни, ако не е упоменато друго в съответната оферта.
2. При липса на минимален брой участници /ако е указан такъв в съответната оферта/, на ПОТРЕБИТЕЛЯ се предлага индивидуално
пътуване срещу допълнително заплащане, преориентиране към
друга група, маршрут, дата и др., в срок от 14 дни преди датата на
отпътуване. В същия период ТУРОПЕРАТОРЪТ има
право да отмени изцяло пътуването, като уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ и му възстанови цялата сума, без да дължи неустойки и/или обезщетения. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или, ако отмяната се дължи на непреодолима сила.
3. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да заменя предложения хотел с такъв от същата или по-висока категория в същия курорт/селище, без промяна на общата цена, заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
6. РЕКЛАМАЦИИ И СПОРОВЕ
1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от туриста на място пред доставчика на услугите, пред доставчика на услугите и представител на ТУРОПЕРАТОРА или обслужващата фирма, за отстраняване на слабостите. В случай, че заинтересованите страни не се удовлетворени, трябва на място да се състави констативен протокол. Предявяването на рекламацията става в писмен вид до 3 дни след приключване на пътуването като ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да представи лично в офиса на ТУРОПЕРАТОРА/ТУРАГЕНТА писмена рекламация, съставения констативен протокол, оригиналния екземпляр от договора, платежен документ /касов бон, фактура/. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да отговори писмено в срок от 30 календарни дни след депозиране на рекламацията. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е предявил рекламация по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на ТУРОПЕРАТОРА.
2. Всички спорове по изпълнение на Договора ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласие не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
3. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам прекрати пътуването през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам урежда завръщането си.
IX. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при възникване на затруднения, забавяния и проблеми, свързани със следните фактори, считано за форсмажорни обстоятелства: лоши метеорологични условия, усложнена пътна обстановка, природни бедствия, аварии, отмяна или закъснения на полети, проблеми на туристите с гранични, летищни власти или с други органи на реда в съответната държава или курорт, работно време на културно –историческите паметници, които е планирано да бъдат посетени, технически проблеми и аварии с превозни средства по време на пътуване, затруднения причинени от масови мероприятия /стачки, бунтове, чествания на национални или религиозни празници/, войни, както и явления и събития, които не могат да бъдат предвидени и предотвратени от ТУРОПЕРАТОРА.